DP4BUSINESS

dp4business | przetwarzanie danych | analiza danych | geomarketing

wersja językowa strony


Profesjonalny outsourcingw badaniach rynku

Jesteśmy firmą wspierającą biznes oparty na gromadzeniu, analizie danych i rekomendacjach, a naszą specjalizacją jest przetwarzanie danych w ilościowych badaniach marketingowych. Naszym największym atutem i zasobem jest praktyczna wiedza i bogate doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej działalności w renomowanych agencjach badawczych pracując nad projektami marketingowymi dla branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, telekomunikacyjnej, FMCG oraz retail.

co robimy?

  • przetwarzanie danych

    Kompleksowo obsługujemy firmy w obszarze badań rynku i przetwarzaniu danych kwestionariuszowych od projektu skryptu ankiety po dostarczenie "czystego" zbioru danych.

  • analiza danych

    Analizujemy dane marketingowe na poziomie zagregowanych zbiorów oraz raportujemy i dostarczamy wyniki w postaci tabelarycznej wynikającej z celów i założeń projektu.


szybki kontakt